ÄGA RUM - TAKE PLACE - Catharina Freuis

Hans Hedberg

'Habitus', Pierre Bourdieu

'A Room of Ones Own', Viriginia Woolf

'Auf der Erde und in der Hölle', Thomas Bernhard

 

The Austrian writer Thomas Bernhards death 12 February 1989 was not announced until after the funeral had taken place. A similar reluctance to be available can be glimpsed in Catharina Freuis spatial constructions. Although Freuis motifs are predominantly public spaces; halls, stairways, locker rooms, offices, corridors, they carry a certain rejection. A defiant stuffiness, something closed, repellent. At times with a tinge of being themselves enough, complacent, self-sufficient. Sometimes a kind of repressive tolerance is sensed. An uncanny ability to moderate and adjust any discrepancies to the rooms own order.

 

Catharina Freuis builds her models of social patterns and beliefs. Cultures' interaction with the citizens' desires and impulses are expressed in furniture and arrangements. Social standards dispute with dreams and myths. Residents are missing, things and environments are speaking on their behalf.

 

Interior design and manufacturing industry seems to have an increasing, stronger influence over our self-understanding and how we seek confirmation in our culture. The bond between identity and consumption looks adamant as a prerequisite for economic growth. Some of Catharina Freuis' series gives an expression of a Memento mori. The rooms are depicted in transformation and loss. They are dethroned, freezed, mildew. Lifes´ furniture are put to account and receipts.

 

Catharina Freuis works can be written in a coordinate system of artistic photographers who worked with tabletops. Man Ray and Duane Michals are some of those who made early series in the genre. Later, Laurie Simmons and Thomas Demand, have developed it. In Sweden, among others, Daniel Lagerlof and Anna Kleberg have worked with the concept. In Freuis images you can also sense an influence from German Straight Photography, such as the architecture photographer Hugo Schmölz.

 

The works Stube (Parlour) and Aufgang (Staircase) opens up to other issues; our schemes in relation to animals and nature. Trophies, skeletons, symbols - remnants from the Other World. Reminders of a different context.

 

Den österrikiske författaren Thomas Bernhards död den 12 februari 1989 tillkännagavs inte förrän begravningen ägt rum. En liknande ovilja att vara tillgänglig kan anas i Catharina Freuis' rumsliga konstruktioner. Trots att Freuis' motiv är övervägande offentliga miljöer; hallar, trappor, omklädningsrum, kontor, korridorer, bär de sin motsats. En trotsig instängdhet, slutna, lätt avvisande. Stundtals med en anstrykning av vara sig själva nog, självbelåtna, självgoda. Ibland anas ett slags repressiv tolerans. En kuslig kapacitet att moderera, dämpa, anpassa alla avvikelser till rummens egen ordning.

 

Cahtarina Freuis bygger sina modeller på sociala mönster och föreställningar. Kulturens interaktion med medborgarnas begär och drifter uttrycks i möblemang och arrangemang. De sociala normerna tvistar med drömmar och myter. Invånarna saknas, tingen talar å deras vägnar.

 

Inredning och manufaktur verkar ha fått ett allt starkare inflytande över vår självförståelse och hur vi söker bekräftelse i vår kultur. Förbundet mellan identitet och konsumtion förefaller orubbligt som en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Några av Catharina Freuis' serier ger ett uttryck för ett Memento mori. Rummen skildras i förvandling och förluster. De spårar ur, detroniseras, förfryser, möglar. Ordningar och liv förfaller till räkning.

 

Catharina Freuis kan skrivas in i ett koordinatsystem av konstnärliga fotografer som arbetat med table tops, d.v.s. dockskåpsminiatyrer av miljöer som avfotograferas. Man Ray och Duane Michals är några av de som gjort nedslag i genren, senare har Laurie Simmons och Thomas Demand utvecklat den. I Sverige har bland andra Daniel Lagerlöf och Anna Kleberg arbetat med konceptet. Men här kan även anas inflytande från tysk nysaklig fotografi, exempelvis Hugo Schmölz.

 

Verken Stube (sv. Sällskapsrum) och Aufgang (sv.Trappa) öppnar sig mot andra frågeställningar, våra ordningar i förhållande till djurens och naturens; troféer, skelett, symboler – lämningar från den Andra världen. Påminnelser om ett annat sammanhang.

 

Hans Hedberg

Im Rahmen der Ausstellung 'ÄGA RUM - TAKE PLACE - Catharina Freuis', Fotografins Hus, 2013